Activiteiten & Actueel

Het bestuur van de Groei & Bloei afdeling Noordoostpolder heeft in samenspraak met de tuinkeuringscommissie, besloten te stoppen met de jaarlijkse tuinkeuringen.

Het doel van de tuinkeuring was, om het tuinieren te bevorderen en daardoor een straat of wijk een mooier aanzien te geven. We hebben de indruk dat de tuinkeuringen dit doel niet meer stimuleert.

Natuurlijk is het een goede zaak om het plezier van tuinieren en het belang van groen door te geven en daar willen we ons voor blijven inzetten. Als afdelingsbestuur en tuinkeuringcommissie zijn we daarom met wethouder Poppe en andere groen gerelateerde organisaties in gesprek. Er wordt naar een vorm gezocht om de polderbewoners te stimuleren om de woonomgeving te vergroenen. Via Polderbloei zullen wij jullie op de hoogte houden van eventuele nieuwe initiatieven.

Een woord van dank aan de vele vrijwilligers, die in de afgelopen jaren mee hebben geholpen de tuinkeuringen rond te zetten, is wel op zijn plaats. Zonder jullie hulp was dit allemaal onmogelijk geweest. Ongelooflijk veel werk is er verzet!! We hopen in de toekomst zo nodig weer een beroep op jullie kunnen doen.

Mochten er vragen over zijn dan graag via de mail naar het secretariaat: neve.anneke@kpnmail.nl

meer
23
Jul
Volkstuin: regen
22
Jul
Holy Smoke - Blik op de Tuin (807) week 29/2017