Activiteiten & Actueel

Groei&Bloei avond 12 maart 2018

Het eerste kwartier staat in het teken van de jaarvergadering. Daarna geven we het woord aan Modeste Herwig. Modeste geldt als autoriteit op het gebied van borders en haar thema van vanavond is ‘het kleurenpalet van een tuinontwerper’.

Kleur is een krachtig expressiemiddel en zeer bepalend voor de sfeer van een tuin. Modeste Herwig verdiepte zich in verschillende kleurentheorieën en in de tuinen van haar vader Rob Herwig te Lunteren werkte zij jarenlang mee aan de borders op kleur.

Tijdens de lezing laat Modeste de mooiste kleurencombinaties uit binnen- en buitenlandse tuinen zien. Zij vertelt over de kleurentheorie voor tuiniers, harmonieuze en contrastrijke kleurencombinaties, ook bijzondere tuinplanten komen aan bod. Daarnaast is er aandacht voor een ‘seizoenenborder’, in zo’n border groeit een uitgekiende mix van heesters, vaste planten, bolgewassen, een- en tweejarigen. Het gaat om het creëren van meerdere lagen en opeenvolgende bloei, zo kun je (bijna) het hele jaar door genieten van de beplanting in je tuin.

Entree: leden gratis op vertoon van lidmaatschap pas (niet leden: 3,50 euro) 


De agenda van de korte jaarvergadering:

1.   Opening en mededelingen

2.   Kort jaarverslag secretaresse (zie website)

3.   Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid

4.  Behandeling en verantwoording jaarrekening 2017 en vaststelling begroting 2018

5.   Bestuursverkiezing
Mw. A. Neve en dhr J. Giesen zijn aftredend en niet herkiesbaar. Mw. T. Barneveld is bereid als algemeen lid toe te treden tot het bestuur.

De benoeming zal plaatsvinden als de vergadering hieraan zijn toestemming verleent. Leden kunnen tot 48 uur vóór de vergadering schriftelijk tegenkandidaten voorstellen bij het secretariaat. Dit moet voorzien zijn van 5 handtekeningen van medeleden. Tevens moet de betreffende kandidaat een eventuele benoeming aanvaarden.

meer
18
Apr
Blue bells   Harger en Pettemerpolder
15
Apr
VOORJAAR