Noordoostpolder

Noordoostpolder in bloei

14 Tuineigenaren hebben gezamenlijk hun wensen en mogelijkheden besproken met de werkgroep. Er zijn sponsoren benaderd en ComSi heeft de opmaak verzorgd.

Het resultaat: een prachtige, opvallende kleurrijke folder met een overzichtelijk kaartje van de open tuinen in de Noordoostpolder en met een handige tabel waar je in één oogopslag kunt zien wanneer een tuin open is. Van harte welkom !

Folder: Noordoostpolder in Bloei 2024
De folder als pagina op de website
Op de website Bezoek mijn tuin zijn meer gegevens van elke tuin te vinden.

Hieronder de "oprichtingsbijeenkomst" met de tuineigenaren.

Tuinen in de polder

Op de site Bezoekmijntuin.nl is een overzicht te vinden van alle te bezoeken tuinen in Nederland.
Door een selectie te maken kun je ook de tuinen alleen in Flevoland vinden.
Zie hieronder.

Bezoek mijn tuin in Flevoland

Bezoek mijn tuin