Noordoostpolder

Wat is er te vinden op deze pagina?

Bestuur
Fotootjes en contactgegevens van de bestuursleden.

Contact
E-mail

Commissies
Ook is hier het bankrekeningnummer van de afdeling te vinden.

Bankrelatie
Rekeningnummer en tennaamstelling.

Polderbloei
De laatste polderbloei's zijn hier te downloaden.

Jaarverslagen
De jaarverslagen van de afgelopen jaren.
Nuttig om oudere gegevens op te zoeken.
Ook gewoon leuk om te lezen.

Nieuwsbrieven
De laatste nieuwsbrieven zijn hier te lezen.

Wijzigingen doorgeven
Spreekt voor zich.

Kopij aanleveren
Graag!
Zowel voor de website als voor de Polderbloei.