Noordoostpolder

Nationale Tuinweek van 10 t/m 18 juni 2023

Dit jaar is de Nationale Tuinweek van 10 t/m 18 juni 2023.
Met op 17 en 18 juni het Open Tuinen Weekend.
Het thema van dit jaar is het 'Groei&Bloei Tienpuntenplan voor klimaatvriendelijk tuinieren'.
De Nationale Tuinweek is een evenement van de vereniging Groei&Bloei.
De Nationale Tuinweek sluit aan bij een groeiende belangstelling voor tuinieren en alles wat met groen te maken heeft.
Denk bijvoorbeeld aan meer groen om woningen en bedrijven. Vaak kan dat worden gerealiseerd zonder veel (extra) ruimtebeslag, bijvoorbeeld op braakliggende terreinen, in binnentuinen en verticaal tegen gevels of op balkons. Bezoek tijdens de Groei&Bloei Nationale Tuinweek een open tuin. De Open Tuinen route van Groei&Bloei Noordoostpolder vindt dit jaar plaats in en rondom Espel, meer hierover lees je op pagina 14 van de Polderbloei van zomer 2023en  op de website
 

Thema voor de Tuinweek van 2023

Tijdens de Groei&Bloei Nationale Tuinweek staat het Groei&Bloei Tienpuntenplan voor klimaatvriendelijk tuinieren centraal waarbij het draait om de klimaatvriendelijke tuin. Als je alle tuinen in Nederland naast elkaar zou leggen, dan heb je een flinke lap groen. Daarmee kan een bijdrage geleverd worden aan het tegengaan van klimaatverandering. Hoe mooi en bijzonder is dat? Tuiniers kunnen een rol spelen in het helpen van de natuur!
 

Wat is de vereniging Groei&Bloei?

Groei&Bloei is een vereniging van liefhebbers van tuinen en tuinieren. De vereniging bestaat uit 130 afdelingen door heel Nederland en België, elk met een eigen bestuur. Zij organiseren door het jaar heen activiteiten, variërend van lezingen en workshops tot excursies en korte reizen naar mooie tuinen. De vereniging geeft een tijdschrift uit voor tuinliefhebbers. Het is het grootste tuintijdschrift in Nederland.
Leden krijgen het blad bij het lidmaatschap. Informatie over tuinen en tuinieren van Groei&Bloei is ook te lezen op groei.nl en Pinterest, Facebook en Twitter.
 

Hoe werkt Groei&Bloei samen met anderen?

Tuinieren is hot. In de stedelijke omgeving is de belangstelling voor tuinieren groeiend. Op braakliggende terreinen ontstaan buurtmoestuinen. Guerillagardening en samen tuinieren zijn vormen die dertigers en veertigers aanspreekt.
Stadstuinbouworganisaties stimuleren bewoners meer te doen met groen. Buiten de stad is de aandacht voor tuinieren van oudsher al groot. De afdelingen van
Groei&Bloei werken al veel samen met lokale organisaties om tuinieren en groen onder de aandacht te brengen, denk hierbij aan tuincentra, lokale groenvoorzieners, volkstuincomplexen, moestuinen, gemeenten, etc.
 

Krachten bundelen

Groei&Bloei werkt al jaren samen met Stichting Steenbreek.
Het thema De Levende Tuin sluit goed aan bij de doelstelling van Steenbreek, het vergroenen van Nederland. Maar er zijn meer organisaties met een groen hart. Groei&Bloei, Stichting Steenbreek, Vogelbescherming Nederland, IVN Natuureducatie en KNNV, vereniging voor veldbiologie bundelen sinds 2019 hun krachten om met elkaar de Nationale Tuinweek breder bekend te maken. Ieder doet dit op zijn eigen manier met zijn eigen middelen. Daarom kun je ook dit jaar weer activiteiten verwachten van Groei&Bloei-afdelingen met een van deze partners.

Tienpuntenplan

Als fervente tuinliefhebbers gaan we als Groei&Bloeiers respectvol om met de natuur en houden we zoveel mogelijk rekening met wat goed is voor mens, plant en dier. Om dit nog meer te stimuleren, zet de vereniging in 2023 actief in op het ‘Groei&Bloei Tienpuntenplan: klimaatvriendelijk tuinieren’ waarbij het onder andere gaat om minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, zorgvuldig omgaan met water en goed voor de bodem zorgen. Dit Tienpuntenplan is ook het thema van de Groei&Bloei Nationale Tuinweek.  Het tienpuntenplan vind je op pagina 32 in de Polderbloei van zomer 2023.